Όροι χρήσης & Πολιτική απορρήτου

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.sillage.gr που λειτουργεί με σκοπό την έκθεση και διάθεση μέσω του διαδικτύου των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση από την επιχείρηση που βρίσκεται στην Αθήνα, Θεμιστοκλέους 27 με τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117404210.

Πριν ξεκινήσετε την περιήγησή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και πριν από κάθε συναλλαγή σας βεβαιωθείτε ότι έχετε συμβουλευτεί και αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν και εφαρμόζονται για την χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Το www.sillage.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές στους όρους χρήσης μέσω της ιστοσελίδας.
Παρακαλούμε ελέγχετε πριν από κάθε χρήση της ιστοσελίδας τους γενικούς όρους χρήσης της.

Κάθε χρήση της σελίδας www.sillage.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών όρων χρήσης της αλλά και όλων των τοπικών, εθνικών ή διεθνών κανονισμών σχετικά με την συμπεριφορά του επισκέπτη – χρήστη του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για τη μετάδοση τεχνικών στοιχείων.

1)Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του www.sillage.gr, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου που περιέχει ανήκουν στο www.sillage.gr ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

2)Προσωπικά δεδομένα

Το www.sillage.gr εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οποιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στον ιστότοπο μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ’οποιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

Αλλαγές και πρόσθετοι όροι βάση Προστασία Προσωπικών δεδομένων (GDPR) δείτε κεφάλαιο 18 και 19.

3)Ιδιοκτησία – Εμπορικά σήματα

Οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται εδώ μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

4)Hyperlinks

H ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες. To www.sillage.gr δεν είναι υπεύθυνοo για το περιεχόμενό τους, τις συνδέσεις, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που τυχόν παρέχουν. Σε κάθε περίπτωση το www.sillage.gr ουδεμία ευθύνη έχει για την χρήση με οποιοδήποτε τρόπο άλλων ιστοσελίδων, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους.

5)Περιορισμός ευθύνης

Το www.sillage.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων.

Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). To www.sillage.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

6)Υποχρεώσεις Επισκέπτη

Ο Επισκέπτης της ιστοσελίδας αποδέχεται και δεσμεύεται ότι δε θα χρησιμοποιεί αυτή για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό μήνυμα ή μετάδοση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κάθε παράνομου, προσβλητικού, απειλητικού, επιβλαβούς, δυσφημιστικού, υβριστικού λεκτικού για παρενόχληση τρίτων και γενικά για την διάπραξη ενεργειών που συνιστούν παράβαση της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Επίσης, δεν επιτρέπεται να προσβάλει κάθε εμπορικό σήμα ή να παραβιάζει εμπιστευτική πληροφορία, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να ανεβάζει, ποστάρει, ή μεταδίδει με οποιοδήποτε τρόπο κάθε είδους διαφήμιση, προωθητικό ή ενοχλητικό υλικό, ή υλικό, αρχεία, προγράμματα ή άλλους κώδικες που περιέχουν ιούς που προσβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο το λογισμικό και γενικά που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας λογισμικού υπολογιστών.

Επίσης δεν επιτρέπεται να επιδιώκει ή και να επιτυγχάνει την πρόσβαση σε λογαριασμό στον οποίο δεν επιτρέπεται να έχει πρόσβαση, να δοκιμάζει την ευπάθεια του συστήματος ή του δικτύου ή να παραβιάζει την ασφάλεια ή τα μέτρα ταυτοποίησης ούτε να υποκινεί τρίτα πρόσωπα στην διενέργεια όλων των παραπάνω ενεργειών. O Χρήστης συμφωνεί να συμμορφώνεται με όλους εν γένει τους τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς κανονισμούς αναφορικά με την χρήση του διαδικτύου και τη μετάδοση στοιχείων μέσω αυτού.

Η επιχείρηση μπορεί οποτεδήποτε, σε κάθε μη συμμόρφωση ή παραβίαση αυτών των Γενικών όρων Χρήσης να κινήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες και να τερματίσει μερικώς ή ολικώς τη χρήση της Ιστοσελίδας στον συγκεκριμένο επισκέπτη της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή του ρητά επιφυλασσόμενη να αξιώσει αποζημίωση από τον επισκέπτη για τυχόν ζημίες ή βλάβες που υφίσταται από την συμπεριφορά αυτή.

7)Ευθύνη της επιχείρησης

Πρόσβαση στην ιστοσελίδα:Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας είναι απόλυτα υπεύθυνος για την εφαρμογή των μέσων πληροφορικής και τηλεπικοινωνίας που επιτρέπουν την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα www.sillage.gr και τη γνώση χρήσης του διαδικτύου και πρόσβασης στην Ιστοσελίδα. Δεδομένης της διεθνοποιημένης φύσης του διαδικτύου, οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβαση κάθε χρήστη στο www.sillage.gr ή την χρήση αυτού, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης συνδρομής αμέλειας, δεν γεννούν ευθύνη της www.sillage.gr, ή των διευθυντών της, των εργαζομένων της, των συνεργατών της εν γένι.

Οι χρήστες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς και άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό.

8)Ο επισκέπτης χρησιμοποιεί αυτή την ιστοσελίδα με δική του ευθύνη 

Οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου, παρέχονται στους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος “ως έχουν”. Το www.sillage.gr δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των χρηστών. Το www.sillage.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιουδήποτε είδους βλάβες μπορεί να προκληθούν σε επισκέπτες μετά από μη εγκεκριμένη χρήση. Επιπρόσθετα το www.sillage.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους άμεσες και έμμεσες βλάβες οποιουδήποτε, από οποιαδήποτε αιτία.

Ενδεικτικά το www.sillage.gr δεν φέρει ευθύνη για την προέλευση, τη φύση και την έκταση δαπανών που προκύπτουν από την αγορά των προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας, ούτε για απώλειες κερδών πελατών ή άλλου είδους απώλειες που μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση ή μη στην ιστοσελίδα ή από την εφαρμογή κάθε είδους πληροφορίας που αποκτάται άμεσα ή έμμεσα από αυτή.

9)Περιορισμός ευθύνης

Η ιστοσελίδα διαθέτει επίσης περιεχόμενο τρίτων καθώς και συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες. Το www.sillage.gr δεν μπορεί να ελέγχει ούτε την ασφάλεια ούτε το περιεχόμενο αυτών των πληροφοριών. Κατά συνέπεια το www.sillage.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για κάθε είδους ζημία ή βλάβη που τυχόν προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης, της πρόσβασης ή της αδυναμίας χρήσης του περιεχομένου των τρίτων μερών.

Επίσης το www.sillage.gr δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε εγγύηση ρητή ή σιωπηρή σχετικά με την ακεραιότητα, ακρίβεια, διαθεσιμότητα πληρότητα ή/και αξιοπιστία των πληροφοριών, των προϊόντων, των υπηρεσιών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ή και σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμογής που σχεδίασε ο επισκέπτης. Εάν ο αγοραστής αποδείξει πρόκληση σοβαρής βλάβης ή ζημίας κατά την καταχώρηση της παραγγελίας για την οποία ευθύνεται αποκλειστικά το www.sillage.gr, τότε η ευθύνη του www.sillage.gr περιορίζεται στην αξία της παραγγελίας του.

10)Εγκυρότητα όρου

Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους της παρούσας κηρυχθεί με οποιονδήποτε τρόπο (νόμος, δικαστική απόφαση κλπ.) άκυρος, οι λοιποί όροι εξακολουθούν να ισχύουν.

11)Όροι Πώλησης – Διαδικασία παραγγελίας και αγοράς προϊόντων

Για την αναλυτική περιγραφή της τυπικής διαδικασίας παραγγελίας και αγοράς προϊόντων δείτε την ενότητα Τρόποι πληρωμής & Τρόποι αποστολής. Κάθε τοποθέτηση παραγγελίας οποιουδήποτε προϊόντος από τον αγοραστή που προσφέρεται προς πώληση από την ιστοσελίδα υπόκειται στους παρακάτω όρους παραγγελίας και πώλησης, κατά συνέπεια ο αγοραστής με την τοποθέτηση της παραγγελίας αναγνωρίζει ότι ενημερώθηκε και αποδέχθηκε τους όρους αυτούς πριν την παραγγελία.

Οι όροι παραγγελίας και πώλησης τροποποιούνται από την επιχείρηση οποτεδήποτε. Οι όροι που εκάστοτε ισχύουν είναι οι όροι που ο αγοραστής έχει αποδεχθεί προ της τοποθέτησης της παραγγελίας του.

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, σας ζητείται η καταχώρηση των απαραίτητων για την αποστολή της παραγγελίας σας στοιχείων.
Τέλος προχωράτε στην επιλογή του τρόπου πληρωμής.

Η παραγγελία ολοκληρώνεται με επιτυχία όταν παραλάβετε email στο οποίο επιβεβαιώνεται η αγορά σας. Ομοίως, εάν προκύψει οποιαδήποτε εκκρεμότητα σχετικά με την παραγγελία σας ή σε περίπτωση μερικής ή ολικής μη διαθεσιμότητας προϊόντων μετά από παραγγελία, θα ενημερωθείτε επίσης με email ή τηλεφωνικά, για αυτό καλείσθε να ελέγχετε τακτικά το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και να διατηρείτε και μην διαγράφετε τα ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνετε από εμάς αναφορικά με κάθε παραγγελία σας μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Εάν για τον οποιονδήποτε λόγο δεν λάβετε ενημερωτικό email αναφορικά με παραγγελία σας καλείσθε να μας ενημερώσετε άμεσα.

12)Οι τιμές πώλησης των προϊόντων (σε ευρώ) είναι οι ισχύουσες κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας από τον αγοραστή, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τυχόν άλλων φόρων.

Το www.sillage.gr δύναται να τροποποιήσει την ποικιλία των προϊόντων που προβάλλονται στην ιστοσελίδα της ανάλογα με περιορισμούς που έχουν τεθεί από την προμηθεύτριά της επιφυλασσόμενη αναφορικά με παραγγελίες που έχουν ήδη τοποθετηθεί από τον Πελάτη. Μπορείτε να δείτε από κοντά τα προϊόντα μας επισκεπτόμενοι το καταστήμα μας. Για κάθε πληροφορία σχετικά με το προϊόν μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2130307020. ΩΡΑΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:00-15:30 & ΤΡΙΤΗ –ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00-21:00.

13)Έξοδα αποστολής

Για την αναλυτική περιγραφή των όρων και προϋποθέσεων αποστολής και των σχετικών χρεώσεων επιλέξτε την ενότητα Τρόποι Αποστολής. Συμπληρωματικά στην τιμή των προϊόντων που παραγγέλθηκαν τιμολογούνται τα έξοδα αποστολής. Για παραγγελίες άνω των 49 ευρώ δεν χρεώνονται έξοδα τυπικής ταχυδρομικής αποστολής (μη περιλαμβανομένων τυχόν επιπρόσθετων εξειδικευμένων υπηρεσιών ταχυδρομικής αποστολής που ζητεί ο αγοραστής π.χ. πρωινή παράδοση, επίσης εξαιρούνται οι δυσπρόσιτες περιοχές και το κόστος της αντικαταβολής). Τα έξοδα αποστολής αναγράφονται παρακάτω:

Τρόποι αποστολής

Με τον όρο Δυσπρόσιτες περιοχές νοούνται οι περιοχές εκτός των ορίων των κύριων πόλεων του δικτύου SPEEDEX που χαρακτηρίζονται δυσπρόσιτοι προορισμοί και αναγράφονται στην ιστοσελίδα http://www.speedex.gr/content.asp?id=55

Ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να μεταβάλλεται υπό ιδιαίτερες συνθήκες όπως καιρικές μεταβολές, απεργίες, μη διαθεσιμότητα προϊόντος κλπ.

Οι όροι αποστολής μπορούν να μεταβάλλονται οποτεδήποτε με ανάρτηση στην παρούσα ιστοσελίδα της τροποποίησης αυτής. Γι’ αυτό το λόγο ο αγοραστής καλείται να αναγιγνώσκει τους όρους χρήσης κάθε φορά πριν από τη χρήση της ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωση της παραγγελιοδοσίας ο αγοραστής θα γνωρίζει το συνολικό κόστος της αποστολής.

14)Διαθεσιμότητα

Η προσφορά των προϊόντων είναι σε ισχύ όσο τα προϊόντα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, το www.sillage.gr καταβάλει κάθε προσπάθεια να μην εμφανίζονται προβλήματα μερικής ή ολικής μη διαθεσιμότητας, σε κάθε περίπτωση πάντως, εφόσον ανακύψει κάποιο λάθος ή μη διαθεσιμότητα ο πελάτης θα ενημερωθεί μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την καταχώρηση των στοιχείων του ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας προϊόντος ευνόητο είναι ότι θα ακυρώνεται και η αντίστοιχη τυχόν χρέωση.

Από τη στιγμή που ο πελάτης επιβεβαιώσει την παραγγελία του θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους ισχύοντες κατά τον χρόνο της παραγγελίας Γενικούς Όρους Χρήσης. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας θα ολοκληρωθεί με την αποστολή του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος από την επιχείρηση στον Πελάτη.

Εάν ο Πελάτης επιθυμεί την ακύρωση της παραγγελίας θα πρέπει να επικοινωνήσει στο 2117404210τις ώρες λειτουργίας του καταστήματος και να ζητήσει την ακύρωση ή τροποποίηση της παραγγελίας, εφόσον αυτή δεν έχει ακόμη αποσταλεί.

Η επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ακυρώσει την παραγγελία σε οποιοδήποτε στάδιο εκτέλεσής της σε περίπτωση μη πληρωμής όλου ή μέρους αυτής, σε περίπτωση απάτης ή απόπειρας απάτης στα πλαίσια χρήσης της ιστοσελίδας.

15)Τρόποι πληρωμής

Για την αναλυτική περιγραφή των τρόπων πληρωμής επιλέξτε την ενότητα Τρόποι πληρωμής.
Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας με τους εξής τρόπους:

 1. Αντικαταβολή Μετρητοίς
 2. Με χρεωστική / πιστωτική κάρτα μέσω του Viva wallet
 3. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
 4. Μετρητοίς με παραλαβή από το κατάστημα

Παράδοση – παραλαβή
Για την αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας παράδοσης παραλαβής επιλέξετε την ενότητα Τρόποι αποστολής.

Τα παραγγελθέντα προϊόντα παραδίδονται στη διεύθυνση που έχει ορίσει ο παραγγελών είτε στον ορισθέντα παραλήπτη είτε, κατά την διακριτική ευχέρεια της ταχυδρομικής υπηρεσίας σε τρίτο ταυτοποιήσιμο πρόσωπο. Ο παραλήπτης επιβεβαιώνει κατά την παραλαβή την καλή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων. Σε περίπτωση που αυτά δεν είναι σε καλή κατάσταση ο παραλήπτης οφείλει να αρνηθεί την παραλαβή και να παραδώσει έγγραφη αναφορά του προβλήματος μαζί με το προς παράδοση προϊόν. Ο εκτιμώμενος χρόνος και το κόστος παράδοσης αναφέρονται ανωτέρω.

16)Δικαίωμα επιστροφής/αλλαγής

Το δικαίωμα της επιστροφής/αλλαγής μπορεί να γίνει εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

Το δικαίωμα της επιστροφής/αλλαγής δεν μπορεί να ασκηθεί για προϊόντα που έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση ή δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής ή δεν φέρουν ταινία ασφαλείας ή μπορούν να αλλοιωθούν ευχερώς. (π.χ. χύμα άρωμα).

Πολιτική επιστροφών:
Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αποσφραγιστεί ή χρησιμοποιηθεί και να παραδοθούν πίσω στην επιχείρηση στην ίδια καλή κατάσταση που παραλήφθηκαν (άρτιες συσκευασίες), μαζί με την απόδειξη πληρωμής και το παραστατικό που έχει εκδοθεί για την πώληση.

Επιμέρους τρόποι επιστροφής:
Επιστροφή με courier/ταχυδρομείο: O παραλήπτης της παραγγελίας που ασκεί το δικαίωμα αναστροφής της πώλησης εντός της παραπάνω προθεσμίας μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα μέσω εταιρείας courier, με συστημένη ταχυδρομική αποστολή του προϊόντος μαζί με 1) την απόδειξη παραλαβής 2) το παραστατικό που έχει εκδοθεί για την πώληση, στη διεύθυνση Θεμιστοκλέους 27 Αθήνα, 2117404210.

Η επιχείρηση δεν δέχεται πακέτα με πληρωμή παραλήπτη, με την εξαίρεση των ελαττωματικών προϊόντων ή της παράδοσης προϊόντων μη συμβατών με τα παραγγελθέντα. Ο παραλήπτης – αγοραστής οφείλει να διατηρεί το παραστατικό που αποδεικνύει την παράδοση των προϊόντων προς επιστροφή στην ταχυδρομική – μεταφορική εταιρεία.

Τα εκάστοτε μεταφορικά λόγο επιστροφής ή αλλαγής επιβαρύνουν τον πελάτη και όχι την επιχείρηση.
Με εξαίρεση αλλαγής ή επιστροφής λόγω ελαττωματικών προϊόντων.

17)Προσωπικά Δεδομένα

Η επιχείρηση τηρεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας και καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της. Παρά ταύτα, οι χρήστες ενημερώνονται ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο αποστολής και υπάρχει κίνδυνος ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας γίνεται σύμφωνα με την εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών μη ευαίσθητων δεδομένων. Οι παρόντες όροι όπως και οι εν γένει όροι χρήσης της ιστοσελίδας ενδέχεται να μεταβάλλονται, γι’ αυτό καλούνται οι χρήστες να τους αναγιγνώσκουν σε κάθε επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα.

Εάν οι χρήστες της ιστοσελίδας, παρέχουν οικειοθελώς προσωπικά τους δεδομένα όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου ή/και διεύθυνση του e-mail, η επιχείρηση δύναται να τα συγκεντρώνει σε αρχείο και να τα επεξεργάζεται με τη συναίνεση του εκάστοτε χρήστη με σκοπό την αποστολή ενημερωτικού υλικού για διαφημιστικούς σκοπούς και την βελτίωση των υπηρεσιών της επιχείρησης.

Κάτοχος και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών μη ευαίσθητων δεδομένων που θα έχει στην κατοχή της στο αρχείο της για τον κατωτέρω σκοπό θα είναι η επιχείρηση που εδρεύει στο Χαλάνδρι, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αριθ. 61. Οποιαδήποτε επικοινωνία με την επιχείρηση μπορεί να γίνεται με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση sillage.email@gmail.com Εφόσον ο χρήστης έχει συμπληρώσει το σχετικό πεδίο και έχει συγκατατεθεί στην αποστολή προς αυτόν ενημερωτικού και προωθητικού υλικού για διαφημιστικούς λόγους, η επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματός της, ύστερα από προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη, να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα του σε τρίτους για τη διαφημιστική προβολή των προσφερόμενων από αυτούς προϊόντων.

Οι χρήστες, οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα τους στην επιχείρηση έχουν:

-δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τους αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή της επιχείρησης και πληροφόρησης για: α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και την προέλευσή τους, β) τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, γ) την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του, δ) τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, ε) κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση(κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του νόμου 2472/1997.

-Το δικαίωμα αντίρρησης ασκείται και απευθύνεται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχει αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων. Για την εξάσκηση του δικαιώματός του αυτού ο κάθε χρήστης μπορεί να αποστέλλει ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση sillage.email@gmail.com

Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για την οποιαδήποτε χρήση των στοιχείων του χρήστη σε περίπτωση που ο χρήστης γνωστοποιεί αυτοβούλως τα προσωπικά του δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας σε τρίτα πρόσωπα απευθείας.
Επαφίεται στον ίδιο τον χρήστη να προβεί εάν το επιθυμεί στην έρευνα των όρων που αφορούν την προστασία των προσωπικών του δεδομένων.
Σε περίπτωση γνωστοποίησης από τρίτο πρόσωπο-χρήστη προσωπικών δεδομένων άλλου προσώπου μέσω της ιστοσελίδας άνευ προηγούμενης συναίνεσής του, η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη, καθώς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει με τα υπάρχοντα τεχνολογικά δεδομένα την ταυτότητα του κοινοποιούντος χρήστη. Ο χρήστης της ιστοσελίδας εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα υποβολής των προσωπικών δεδομένων και ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλει είναι αληθή και γνήσια. Οι χρήστες έχουν την ευχέρεια να μεταβάλουν ή να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα επισκεπτόμενοι την σχετική υπηρεσία της ιστοσελίδας.

Η επιχείρηση συλλέγει προσωπικά δεδομένα: όταν ο χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες της, όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ή/και όταν επισκέπτεται τις σελίδες της.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για την ενημέρωση των χρηστών της και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις.

Η επιχείρηση με τα δεδομένα που συγκεντρώνει επιδιώκει: την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας, την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων και τη βελτίωση της χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει.

ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επιχείρηση δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας σε κανένα τρίτο φορέα. Η επιχείρηση μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών της σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν εναλλακτικά:

Έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση αυτή.
Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την επιχείρηση καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών και η επεξεργασία επιτρέπεται να γίνεται στο βαθμό της απόλυτης αναγκαιότητας των δεδομένων.
Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές

18)Πρόσθετοι όροι απορρήτου σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία EU General Data Protection Regulation 2018 (GDPR)

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει αυτός ο ιστότοπος, γιατί και με ποιον τρόπο τις χρησιμοποιεί

18.1)Παρακολούθηση επισκέψεων ιστότοπου

Λαμβάνουμε, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες εισάγετε στην ιστοσελίδα μας ή μας παρέχετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Επιπλέον, συλλέγουμε τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP) που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή σας στο Internet. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληροφορίες υπολογιστή και σύνδεσης και ιστορικό αγοράς. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία λογισμικού για τη μέτρηση και τη συλλογή πληροφοριών περιόδου σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των χρόνων απόκρισης σελίδας, της διάρκειας των επισκέψεων σε ορισμένες σελίδες, των πληροφοριών αλληλεπίδρασης σελίδας και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την περιήγηση μακριά από τη σελίδα.

Συλλέγουμε επίσης προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των στοιχείων επικοινωνίας), λεπτομέρειες πληρωμής, σχόλια, κριτικές προϊόντων, συστάσεις.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης του χρήστη. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δουν το ταξίδι τους μέσω του ιστότοπου.

Παρόλο που το GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική θέση, η συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά. Τα GA καταγράφουν επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική σας αναγνώριση, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι επεξεργαστής δεδομένων τρίτου μέρους.

Τα GA χρησιμοποιεί cookies, λεπτομέρειες για τα οποία μπορείτε να βρείτε στο Google’s developer guides. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την εφαρμογή analytics.js του GA.

Η απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο θα αποτρέψει τον GA από την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της επίσκεψής σας σε σελίδες αυτού του ιστότοπου.

18.2)Φόρμες Επικοινωνίας

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας στη σελίδα Επικοινωνήστε μαζί μας ή σε έναν σύνδεσμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σαν αυτόν, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί / θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε επεξεργαστή δεδομένων τρίτου μέρους.

Αντίθετα, τα δεδομένα θα ταξινομηθούν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα μας σταλούν μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι διακομιστές SMTP προστατεύονται από TLS (γνωστός ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας κρυπτογραφία SHA-2, 256-bit πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς υπολογιστές και συσκευές.

18.3)Email newsletter

Εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας υποβάλλετε θα προωθηθεί στο Wix ShoutOut που μας παρέχει υπηρεσίες μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θεωρούμε ότι το Wix ShoutOut είναι επεξεργαστής δεδομένων τρίτων (βλ. παρακάτω). Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβάλλετε δεν θα αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων του ίδιου του ιστότοπου ή σε κανένα από τα εσωτερικά συστήματα υπολογιστών μας.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα παραμείνει στη βάση δεδομένων του Wix ShoutOut για όσο συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες του Wix ShoutOut για το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέχρι να ζητήσετε ρητά την κατάργηση από τη λίστα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό αποσύροντας τη χρήση των συνδέσμων διαγραφής που περιέχονται σε οποιαδήποτε ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε ή ζητώντας την απομάκρυνση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Όταν ζητάτε την απομάκρυνση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στείλτε μας το email σας χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι εγγεγραμμένος στη λίστα αλληλογραφίας. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να αποκτήσετε τη συγκατάθεση των γονέων πριν συνδεθείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ενώ η διεύθυνσή σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραμένει στη βάση δεδομένων του Wix ShoutOut, θα λάβετε περιοδικά ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς.

18.4)Όταν διεξάγετε μια συναλλαγή στον ιστότοπό μας, ως μέρος της διαδικασίας, συλλέγουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε όπως το όνομα, τηλέφωνο επικοινωνίας, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τον τρόπο πληρωμής.

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους συγκεκριμένους λόγους που αναφέρονται παρακάτω.
Συλλέγουμε αυτές τις μη προσωπικές και προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς:

  1. Παροχή και λειτουργία των υπηρεσιών μας (όπως ολοκλήρωση αγοράς / παραγγελίας, αποστολή μέσω courier, πληρωμή παραγγελίας, ιστορικό παραγγελιών)
  2. Να παρέχουμε στους πελάτες μας συνεχή βοήθεια
  3. Για να μπορούμε να επικοινωνούμε με τους επισκέπτες και τους πελάτες μας με γενικές ή εξατομικευμένες ειδοποιήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες και διαφημιστικά μηνύματα.
  4. Δημιουργία συγκεντρωτικών στατιστικών δεδομένων και άλλων συγκεντρωτικών ή / και συναγόμενων μη προσωπικών πληροφοριών, τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς ή οι επιχειρηματικοί εταίροι μας για την παροχή και βελτίωση των αντίστοιχων υπηρεσιών μας.
  5. Να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την παραγγελία σας, να επιλύσουμε κάποιο σφάλμα, να στείλουνε ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Για τους σκοπούς αυτούς, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, μηνυμάτων κειμένου και ταχυδρομείου.

18.5)Πώς αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία:

Για την περιήγησή σας στον ιστότοπο μας δεν απαιτείται καμία εισαγωγή των προσωπικών σας στοιχείων, παρά μόνο στην περίπτωση που επιθυμείτε να έλθετε σε επικοινωνία μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή για ολοκλήρωση παραγγελίας μέσω της οποίας μας κοινοποιείτε στοιχεία επικοινωνίας σας ή εγγραφή στο newsletter.

18.6) Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους που χρησιμοποιούμε:

Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό τρίτων μερών για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εκ μέρους μας. Αυτά έχουν επιλεγεί προσεκτικά και όλα αυτά συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που ορίζεται στην παρούσα

Google https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

Facebook https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

Ως χρήστες του ιστότοπου έχετε κάθε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο αρχείου των πληροφοριών που έχουμε συλλέξει και διαγραφή όλων των προσωπικών σας δεδομένων. Στέλνοντας το αίτημα σας στο sillage.email@gmail.com
Η διαγραφή των στοιχείων σας, ή μεταβολή δεν εξασφαλίζει και την διαγραφή ή μεταβολή δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από τρίτους.
Ο ιστότοπος μας δεν έχει καμία ευθύνη για την διαγραφή ή μεταβολή δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από τρίτους.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας αυτού του δικτυακού τόπου είναι το κατάστημα Sillage με έδρα στο Χαλάνδρι επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 61. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων: Ανδρεοπούλου Χρυσαφίνα.

18.7) Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας

Η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου για αυτές τις αλλαγές. Αντ ‘αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές πολιτικής.

Η χρήση και συνέχιση της χρήσης από τους πελάτες και χρήστες αυτόματα δηλώνει την συγκατάθεση και αποδοχή των όρων χρήσης που αναγράφονται στην ενότητα Όροι Χρήσης.

19) Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται στον χρήστη όταν επισκέπτεται μια ιστοσελίδα μέσω υπολογιστή, κινητού ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής και αναγνωρίζουν τη συσκευή αυτή σε μελλοντικές επισκέψεις. Αυτά τα αρχεία επιτελούν διάφορες λειτουργίες. Μεταξύ άλλων θυμούνται τις προτιμήσεις και τις επιλογές του χρήστη, βοηθούν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας και επιτρέπουν την προσαρμογή των online εμφανιζόμενων διαφημίσεων και προσφορών στον εκάστοτε χρήστη.

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή ώστε να εμποδίζει την αποθήκευση των cookies στον υπολογιστή του χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του. Στον τομέα «βοήθεια» του φυλλομετρητή παρέχονται συνήθως λεπτομέρειες για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να διαχειριστεί την ρύθμιση των cookies.

Sillage Store
Αρ.Μητ. ΓΕΜΗ: 161438103000